Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonwczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu kłobuckiego.

Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Siedzibą Komendy Powiatowej jest budynek przy ulicy Bohaterów Bitwy pod Mokrą nr 5 usytuowany   w mieście Kłobuck.

 Zakres działania Komendy określają przepisy:

Metryczka

Data wytworzenia 30.10.2017
Data publikacji 19.11.2008
Data modyfikacji 30.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Raczyński
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Raczyński KPP Kłobuck
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Raczyński
do góry