Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 23.10.2019, serwis aktualizowany: 26.08.2019 o godzinie: 08:41

Strona główna

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

42-100 Kłobuck
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5

 

Strona internetowa KPP w Kłobucku:

www.klobuck.slaska.policja.gov.pl

tel.: (034) 3109200
fax: (034) 3109244
 

Informujemy, że jesteście Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Kłobucku. Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostają udostępnione informacje publiczne. Uwagi i sugestie związane z Biuletynem Informacji Publicznej KPP w Kłobucku prosimy kierować do redakcji BIP.

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, na numer fax. (34) 31-09-244, e-mail: dyzurny@klobuck.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio z Komendantem Powiatowym Policji w Kłobucku na adres e-mail: komendant@klobuck.ka.policja.gov.pl

 

 

 

do góry