Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

Jednoosobowe stanowisko ds. prezydialnych KPP w Kłobucku:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dzienniki korespondencyjne / wg zespołów podległych KPP

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

2

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

3

Rejestr listów

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

4

Rejestr przyjęć interesantów

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

5

Rejestr skarg i wniosków

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

6

Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

7

Rejestr przepisów Komendanta Powiatowego Policji

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

8

Dziennik korespondencyjny przepisów prawnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

9

Rejestr użytkowników poczty specjalnej

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

10

Książki doręczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

11

Książka ewidencji pieczęci i stempli

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobucku

nie

Powyższe zestawienie sporządziła Renata Szymańska

 

Jednoosobowe stanowisko ds. kontroli KPP w Kłobucku:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr postępowań wyjaśniających

Od poniedziałku do piątku w dni robocze godzinach 7.30- 15.30

Jednoosobowe stanowisko ds. kontroli KPP w Kłobucku.

Komendant KPP w Kłobucku

nie

2

Rejestr postępowań dyscyplinarnych

Od poniedziałku do piątku w dni robocze godzinach 7.30- 15.30

Jednoosobowe stanowisko ds. kontroli KPP w Kłobucku.

Komendant KPP w Kłobucku

nie

Powyższe zestawienie sporządził podinsp. Maciej Szyszka

 

Wydział Prewencji KPP w Kłobucku:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

2

Dziennik korespondencyjny Zarządzania Kryzysowego

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

3

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

4

Rejestr telegramów i pism do zapoznania

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

5

Książki doręczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

6

Dziennik do rejestrowania jawnych aktów prawnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

7

Książka wydania broni z pododdziału

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

8

Książka dyspozytora

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

9

Rejestr ewidencji poszukiwań opiekuńczych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

10

Rejestr spraw ds. Wykroczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

11

Teczka meldunków informacyjnych od osób informujących

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

12

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

13

Książka przebiegu służby

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

14

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

 

Komendant KPP w Kłobucku

nie

15

Rejestr wokand

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

16

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

17

Rejestr notatników służbowych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

18

Zeszyt dyżurów Kierownictwa

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

19

Zeszyt nadzoru nad służbą patrolową

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

20

Książka odpraw do służby

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

21

Dziennik telegramów wchodzących i wychodzących

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

22

Książka służby w patrolach i obchodach

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

23

Książka doprowadzeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

24

Rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów noszonych oraz mobilnych terminali noszonych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

25

Rejestr kart MRD-5

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

26

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

27

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Kłobucku

nie

Powyższe zestawienie sporządziła Jolanta Wilczyńska

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kłobucku:

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

2

Rejestr Badań urządzeniami Alcosensor

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

3

Rejestr notatników służbowych

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

4

Dziennik podawczy

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

5

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

6

Dziennik Korespondencyjny Fotorapid

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

7

Rejestr czasu służby

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

8

Rejestr kart informacyjnych z sądu

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

9

Rejestr Badań urządzeniem Drager

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

10

Książka nadzoru nad służbą

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

11

Książka odpraw do służby

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

12

Książki analizatorów wydechu Alkosensor FST

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

13

Teczka-protokoły użycia narkotesterów

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

14

Rejestr nadgodzin WRD

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

15

Rejestr materiałów video - sam. Opel

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

16

Ewidencja pracy wideorejestratora

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

17

Zeszyt kontroli broni służbowej

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

18

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

19

Rejestr telegramów i pism do zapoznania

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

20

Rejestr kart MRD-5

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

21

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

22

Rejestr wydanych upoważnień do kontroli RD

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

23

Rejestr wydanych zaświadczeń o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy RD

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

24

Rejestr aktów prawnych WRD KPP Kłobuck

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

25

Książki pracy przyrządów RAPID,K-15,LMP

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

nie

Powyższe zestawienie sporządził podinsp. Wojciech Grzyb

 

Wydział Kryminalny KPP w Kłobucku:

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

2

Rejestr Postępowań Sprawdzających

i Odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

3

Rejestr Śledztw

i Dochodzeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

4

Książki doręczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

5

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

6

Rejestr telegramów

i pism do zapoznania

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

7

Rejestr osób skierowanych na badania lekarskie

i psychologiczne zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

8

Rejestr osób poszukiwanych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

9

Zeszyt przekazanych dokumentów rejestracyjnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

10

 

Dziennik korespondencji aktów prawnych

 

 

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Kłobucku

 

 

Komendant KPP w Kłobuck

nie

11

Rejestr notatników służbowych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

Powyższe zestawienie sporządziła sierż. sztab. Barbara Śmigielska

 

Referat dw. z Przestępczością Gospodarczą:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1.

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 11.30 w Sekretariacie Referatu d/w z PG KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

2.

Rejestr Postępowań Sprawdzających

i Odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 11.30 w Sekretariacie Referatu d/w z PG KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

3.

Rejestr Śledztw

i Dochodzeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 11.30 w Sekretariacie Referatu d/w z PG KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

4.

Książki doręczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 11.30 w Sekretariacie Referatu d/w z PG KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

5.

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 11.30 w Sekretariacie Referatu d/w z PG KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

6.

Rejestr telegramów

 

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 11.30 w Sekretariacie Referatu d/w z PG KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

7.

Zeszyt przekazanych dokumentów rejestracyjnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 11.30 w Sekretariacie Referatu d/w z PG KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

8.

 

Dziennik korespondencji aktów prawnych

 

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 11.30 w Sekretariacie Referatu d/w z PG KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

9.

Rejestr notatników służbowych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 11.30 w Sekretariacie Referatu d/w z PG KPP w Kłobucku

Komendant KPP w Kłobuck

nie

Powyższe zestawienie sporządził asp. Rafał Wiśniewski

 

Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Kłobucku:

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr rozkazów personalnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Kłobucku, pokój nr 22

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

Nie

2

Rejestr rozkazów organizacyjnych

j. w.

j. w.

j. w.

3

Rejestr wydanych zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Kłobucku, pokój nr 22

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

Nie

4

Rejestr nadgodzin pracowników cywilnych

j. w.

j. w.

j. w.

5

Rejestr zawiadomień dotyczących pracowników cywilnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Kłobucku, pokój nr 22

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

Nie

6

Rejestr skierowań na badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne pracowników cywilnych i policjantów KPP w Kłobucku

j. w.

j. w.

j. w.

7

Rejestr skierowań policjantów KPP w Kłobucku na komisje lekarskie

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Kłobucku, pokój nr 22

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku

Nie

8

Rejestr szkoleń z zakresu BHP

j. w.

j. w.

j. w.

Powyższe zestawienie sporządziła asp. sztab. Barbara Warzycha

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

2

Rejestr decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

3

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

4

Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

5

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

7

Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

8

Ewidencja wejść do Kancelarii Tajnej KPP w Kłobucku

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

9

Ewidencja wejść do Składnicy Akt KPP w Kłobucku

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

10

Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum kat. „A”

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

11

Rejestr spisów akt przekazania do archiwum kategorii „B” i BE”

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

12

Rejestr protokołów brakowania materiałów kategorii „B” i „BE”

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

13

Rejestr protokołów brakowania materiałów kategorii „BC”

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

14

 

Rejestr udostępnień akt ze składnicy akt KPP w Kłobucku

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Kłobucku

Nie jest publikowany

Powyższe zestawienie sporządziła st. sierż. Aleksandra Chlebowska

 

Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

2

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

3

Dziennik aktów prawnych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

4

Rejestr notatników służbowych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

5

Zeszyt narad, odpraw, poleceń i rozliczeń.

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

6

Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach.

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

7

Książka dyspozytora

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

8

Rejestr meldunków informacyjnych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

9

Rejestr badań urządzeniami elektronicznymi Alkotest-3

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

10

Książka kontroli służby w terenie

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

11

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

12

Rejestr niebieskich kart

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

13

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

14

Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

15

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

16

Książka doprowadzeń osób

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

17

Rejestr zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

18

Rejestr przyjętych kart Mrd 5

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

19

Rejestr śledztw i dochodzeń

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

20

Zeszyt przekazanych dokumentów rejestracyjnych KSIP

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

21

Zeszyt przekazanych dokumentów STP

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

22

Rejestr odmów wszczęcia

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

23

Teczka osób informujących /teczka meldunków/

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

24

Książka odpraw do służby patrolowej

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

25

Książka doręczeń do Prokuratury

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

26

Zeszyt ewidencji czasu służby poza planowanymi godzinami

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

27

Dziennik ewidencji telegramów

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

28

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

28

Rejestr badań urządzeniami elektronicznymi Alkosensor

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

29

Książka kontroli

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

30

Rejestr aktów prawnych Komendanta Komisariatu we Wręczycy Wielkiej

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

31

Ewidencja przebywania w jednostce poza godzinami służby i pracy pracowników

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

32

Rejestr spraw o wykroczenia

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

33

Zeszyt przyjęć interesantów

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

34

Książka doręczeń do sądu, gminy i starostwa

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

35

Zeszyt akt przekazanych do KPP Kłobuck /tryb rejestrowy/ i inne

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

36

Zeszyt nakazów doprowadzeń do zakładów karnych i aresztów śledczych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Sekretariat KP

Wręczyca Wielka

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej

nie jest publikowany

Powyższe zestawienie sporządziął Mariola Robak

 

Komisariat Policji w Krzepicach:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

2

Dziennik Podawczy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

3

Rejestr postępowań sprawdzających

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

4

Książka Doręczeń do Prokuratury Rejonowej Częstochowie

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

5

Książka doręczeń do KPP w Kłobucku

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

6

Dziennik Przepisów Komendanta Komisariatu Policji w Krzepicach

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

7

Rejestr notatników służbowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

8

Rejestr spraw o wykroczenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

9

Rejestr Postępowań Sprawdzających

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

10

Skorowidz liczb dziennika korespondencyjnego

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

11

Rejestr Teczek i Książek

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

12

Dziennik Aktów Prawnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

13

Rejestr Meldunków Informacyjnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 Zastępca KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

14

Książka doprowadzeń osób

całą dobę

Zespół dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

15

Rejestr KSIP 2A i 2H

całą dobę

Zespół dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

16

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

całą dobę

Zespół dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

17

Ewidencja Zarządzeń i Wniosków

całą dobę

Zespół dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

18

Rejestr Prawo Jazdy

całą dobę

Zespół dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

19

Książka odpraw do służby

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

20

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

21

Zeszyt wydania ceduł patrolowych

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

22

Książka wydania kluczy

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

23

Książka kontroli

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

24

Książka wydawania broni

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

25

Książka dyspozytora

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

26

Książka ewidencji wejść i wyjść do KP

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

27

Książka służby

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

28

Książka służby w patrolach i obchodach

cała dobę

Zespół Dyżurnych

 

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

29

Dziennik ewidencji telegramów

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

30

Rejestr zgłoszonych i wykonanych interwencji

cała dobę

Zespół dyżurnych

 

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

31

Książka kontroli sanitarnej

cała dobę

Zespół Dyżurnych

 

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

32

Książka dyspozytora broni

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

33

Rejestr kart PRD -5

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

34

Rejestr Niebieska Karta

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

35

Książka rejestru badań urządzeniami elektronicznymi Alcotest

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

36

Książka rejestru badań urządzeniami elektronicznymi Alcosensor

cała dobę

Zespół Dyżurnych

 

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

37

Rejestr wydawania i zdania radiotelefonów oraz terminali

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

38

Rejestr mandatów

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

39

Zeszyt Decyzji o wydaniu broni palnej i innej niż indywidualna

cała dobę

Zespół Dyżurnych

 

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

40

Zeszyt osób przebywających na przepustkach z Zakładu Karnego

cała dobę

Zespół Dyżurnych

 

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

41

Rejestr przyjęć interesantów

Od poniedziałku do piątku w godz. 7 30-15 30

Komendant KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

42

Ewidencja osób wchodzących do KP Krzepice

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

43

Ewidencja czasu służby poza planowanymi godzinami

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant KP Krzepice

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

44

Sprawdzenie pojazdów na rzecz osób fizycznych

Całą dobę

Zespół dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

Nie jest publikowany

45

Rejestr godzin przepracowanych ponad normę przez pracowników KP w Krzepicach

od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30

Komendant KP w Krzepicach

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

Nie jest publikowany

46

Ewidencja przebywania w jednostce poza godzinami służby f-szy i pracowników

Całą dobę

Zespół dyżurnych

 

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

nie jest publikowany

47

Teczka nadzoru

od poniedziałku do piątku w godz 7:30-15:30

Zastępca KP w Krzepicach

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

Nie jest publikowany

48

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30

Kierownik KP w Krzepicach

Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach

Nie jest publikowany

Metryczka

Data publikacji 14.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Ladowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Ladowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Ladowska
do góry